Varighed
2 ½ år

Studiestart
2021

Adgangskrav
Relevant erhvervsuddannelse eller GUX og min. 2 års erhvervserfaring.

1. skoleophold er i efteråret – 2021. Ansøgningsfrist – 1. marts 2021

Er du ansat i den offentlige sektor, men kunne du tænke dig at højne dine kompetencer inden for jura, økonomi og samfundsmæssige forhold?

Så er den juridiske sagsbehandleruddannelse (JUSA) et effektivt redskab.

Næste hold starter i efteråret 2021

Styrk din faglige og administrative profil.

JUSA er en to-årig efteruddannelse der kombinerer teori med de udfordringer som den studerende møder i sit arbejde. Uddannelserne giver et bredt kendskab til de administrative sammenhænge og har til formål at højne kvaliteten af f.eks. sagsbehandlingen samt styrke borgerens retssikkerhed i forbindelse med denne.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en for den offentlige sektor relevant erhvervsuddannelse. Eksempelvis TNI. En gymnasial uddannelse vil også være adgangsgivende. 

Derudover skal ansøgeren have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Ansøgeren skal være i arbejde på uddannelsens starttidspunkt. Optag er betinget af, at ansøgerens arbejdsgiver har givet sin accept.

Sted og start

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik eller Ledelsesakademiet, Nuuk.

Uddannelsen starter op i efteråret.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Job og Karriere

Efter endt uddannelse er du blevet klædt bedre på til at kunne fungere tværfagligt og forstå de juridiske tekster. Du vil ligeledes have en større forståelse for, hvordan og hvorfor forvaltningsjura er indrettet og virker i relation til retssikkerhed.

Undervisningssprog

Der undervises på dansk. Al undervisnings-materiale er ligeledes på dansk.
Det er derfor et krav, at den studerende kan begå sig på dansk i både skrift og tale for at kunne få det optimale ud af undervisningen.

Varighed

JUSA er en 2½-årig efteruddannelse på 60 ECTS, som består af fem skolemoduler af 3 ugers varighed. Samlet antal ugers skoleophold er 15 uger.

Mellem skoleperioderne laves opgaver, projektskrivning og generelt selvstudium med henblik på forberedelse til det kommende skoleophold.

Økonomi

Uddannelsen er ikke støtteberettiget.

Under skoleophold er du berettiget til kollegieværelse, men udgifterne derfra afholder du selv.

Der skal ansøges om kollegieværelse hos KAF, gør det i så god tid som det er dig muligt.

Materialer i form af bøger og andet vil blive stillet til rådighed af skolen.

Computer bedes man selv medbringe til skoleopholdet.

Studieordning og forløbsoversigt

Studieordning JUSA – se top

Forløbsplan JUSA – se top

Bemærk at den studerende skal være studerende imellem studieopholdene, hvor der må forventes at bruge ca. 10 timer ugentligt på sine studier uden for studieopholdene. Tiden bruges i forbindelse med læsning af pensum, arbejde med opgaver i forbindelse med fagene, obligatoriske opgaver, forberedelse til eksamener og aflevering af eksamens-projekter mm. Det vil også være rigtig godt, hvis den studerende skaber og deltager i en studiegruppe.

Se uddannelsesforløb ovenstående – se top

Ansøg

Ønsker du at ansøge om optagelse på Juridisk sagsbehandleruddannelse, skal du ansøge ved at sende et udfyldt ansøgningsskema, kompetenceskema, accept fra arbejdsgiver sammen med dokumention for alle relevante uddannelser/enkeltfag, erhvervserfaring og eventuelle udtalelser til ninuuk@ninuuk.gl

Se diverse skemaer ovenstående – se top

Ansøgningsfrist 15. januar 2021.

Scroll til toppen