TNI Flex

Varighed
1 år

Studiestart
August

Adgangskrav
1. marts

Har du afsluttet folkeskolen, men mangler et springbræt for at læse videre?

Så giver vi dig mulighederne med TNI Flex.

TNI Flex er en opkvalificerende uddannelse for dig, der endnu mangler kvalifikationerne for at være helt klar til den normale TNI uddannelse eller en anden erhvervsuddannelse. TNI Flex styrker dine personlige kompetencer og gør dig skarpere inden for en række merkantile fag med det formål, at du bliver motiveret til at uddanne dig videre.

Adgangskrav

Unge, der ikke opfylder adgangskravene til en ønsket erhvervsuddannelse, har mulighed for at gennemføre TNI–Flex. De unge skal være villige til at modtage den hjælp de kan få, samt at de unge skal kunne tage ansvar for sin egen indsats under forløbet med støtte fra faglærere og studievejlederen på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk.

Indhold

Grundfag
Grønlandsk, Dansk, Engelsk, IT, Erhvervsøkonomi, Salg og service, Samfundsfag og Matematik.

Temafag
Studieteknik, Personlig udvikling, Samarbejde, Præsentationsteknik, Privatøkonomi, Faglig læsning, Bevægelse, Projekt: erhvervslivet, Projekt: julebasar, Casetræning.

Sted og start

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk.

Ansøgningsfrist: 1. marts

Studiestart: primo august.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan få på din lokale Majoriaq.

Varighed

1 år.

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget.

Studieordning og forløbsplan

Studieordning for TNI Flex.

Videoklip

Elevens korte og egen præsentation af uddannelsen, og oplysninger som allerede findes her.

Scroll til toppen