Varighed
3 år

Studiestart
Næste optag 2022

Adgangskrav
GUX

AU Finansiel rådgivning

Så er akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning et solidt skridt på vejen.


Som finansiel rådgiver kræver det forståelse og indsigt i økonomi og finansiering, når du sidder i tæt kontakt med kunden. Med en uddannelse i finansiel rådgivning bliver du klædt på til et job inden for investering og finansiering, og du lærer at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for feltet.

Adgangskrav

For at blive optaget på den 3-årige akademiuddannelse skal du have en gymnasial uddannelse, relevant erhvervsuddannelse, eksempelvis Finansuddannelsen, eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).

Derudover kræves det, at du inden studiestart er fastansat i en bank, forsikringsselskab, ejendomsmægler eller lignede.

Praktisk information

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik.

Næste optag er i 2022.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan få på din lokale Majoriaq eller via sullissivik.gl. Du får elevløn efter overenskomst.

Karriere

Controller, budgetmedarbejder og selvstændig rådgiver.

Med uddannelsen kan du arbejde i mange typer virksomheder både i Grønland og internationalt.

Scroll til toppen