Varighed
2 ½ år

BA International handel og marketing

Vil du arbejde med handel og få større kendskab til hvordan du markedsfører så er denne uddannelse den rette for dig.

Bacheloren giver dig mulighed for at uddybe de kompetencer, du fik på akademiuddannelsen, så du i højere grad vil kunne løse relevante problemstillinger i et lokalt og internationalt forretningsperspektiv.

Det er muligt for dig at tilpasse uddannelsen, med en del valgfag inden for fagspecifikke områder.

Adgangskrav

Akademiuddannelse i international handel og marketing.

For bacheloruddannelsen som fuldtidsstudie (uden AU) søges optag på uddannelsens numerisk første semester, og så er følgende eksamener adgangsgivende:

MerX ll

GUX handel og økonomi

Minimumskrav: 4 i matematik C, engelsk C, dansk C.

Indhold

Grundfag

Handel og marketing, ledelse, organisation og samarbejde, jura, økonomi og finansiering, valgfag, praktik, større tværfaglige projekter, afsluttende projekt.

Praktisk information

Uddannelsen bygger videre på din Akademiuddannelse i International handel og marketing og tager 2½ år / 5 semestre.

De første tre semestre er som udgangspunktet placeret i Nuuk.

Fjerde semester er et internationalt semester, hvor det anbefales, at du som studerende tager semesteret i udlandet. Hvis det ikke er muligt, kan semesteret dog finde sted i Nuuk, med en obligatorisk studietur. På det internationale semester vil undervisningssproget primært være på engelsk.

Femte semester er delt mellem henholdsvis praktik og et bachelorprojekt.

Studiet er SU berettiget.

Ansøgningsfrist 1. marts.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan få på din lokale Majoriaq eller via sullissivik.gl.

Karriere

Marketingassistent, markedsføringsmedarbejder, salgsmedarbejder.

Titlen kan variere, men indeholder samme opgaveportefølje, som du bliver undervist i.

Med uddannelsen kan du arbejde i mange typer virksomheder som f.eks. handels-, produktions,- og servicevirksomheder samt i det offentlige såvel i Grønland som internationalt.

Scroll to Top
Scroll til toppen