Varighed
2 ½ år

Er en bachelor i International handel og marketing noget for dig?

Med en bachelor i International handel og marketing vil du selvstændigt kunne analysere, vurdere, reflektere over og løse relevante problemstillinger i et lokalt og internationalt forretningsperspektiv.

Du vil selvstændigt og i samarbejde med andre kunne varetage komplekse, praksisnære og udviklingsorienterede opgaver i forbindelse med både internationale og lokale kunderelationer og med direkte salg til både offentlig og privat virksomheder.

Det er muligt for dig at tilpasse uddannelsen, med en del valgfag inden for fagspecifikke områder.

Uddannelsen bygger videre på din Akademiuddannelse i International handel og marketing og tager 2½ år / 5 semestre.

De første tre semestre er som udgangspunktet placeret i Nuuk.

Fjerde semester er et internationalt semester, hvor det anbefales at du som studerende tager semesteret i udlandet. Hvis det ikke er muligt, kan semesteret dog finde sted i Nuuk, med en obligatorisk studietur. På det internationale semester vil undervisningssproget primært være på engelsk.

Femte semester er delt mellem henholdsvis praktik og et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på den 2 ½-årige Bacheloruddannelse skal du have:

En akademiuddannelse inden for International markedsføring og forhandling med bestået afgangsprojekt.

Relevant uddannelse med 60 kvalificerende ECTS point.

Sted og start

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk.

Uddannelsen starter i august og ansøgningsfristen er 1. marts.

Har du svært ved at nå fristen så kontakt os.

Job og Karriere

Med uddannelsen kan du arbejde i private og offentlige virksomheder som f.eks. handels-, produktions,- og servicevirksomheder såvel i Grønland som internationalt.

Undervisningssprog

Undervisningen på uddannelsen foregår på dansk og engelsk.

Eksamen afholdes på undervisningssproget.

Varighed

Uddannelsen forløber over 2 ½ år.

Økonomi

Fuldtidsstudie med uddannelsesstøtte.

Studieordning og forløbsoversigt

Du kan læse om studieordningen for Bachelor uddannelsen (se top). 

Du kan se forløbsoversigten for Bachelor uddannelsen (se top).

Ansøg

Har du en Akademiuddannelse i internationalhandel og markedsføring med et praktikforløb, skal du ansøge ved sende udfyldt ansøgningsskema sammen med dokumention for alle relevante uddannelser/enkeltfag, erhvervserfaring og eventuelle udtalelser til ninuuk@ninuuk.gl

Ansøgningsskema (se top)

Vejledning til skemaet (se top)

Har du en anden type af uddannelse skal du yderligere medsende udfyldt kompetenceskema.

Kompetence skema (se top)

Ansøgningsfrist 1. marts.

Scroll til toppen