Information vedrørende optagelse og ophold

Her på siden vil du finde den praktiske information, der er vigtig for dig som studerende, eller hvad du nu skal gøre, hvis du lige er blevet optaget.

Bekræftelse af studieplads

Når du har modtaget optagelsesbrev med tilbud om studieplads, skal du bekræfte eller afvise tilbuddet.
Dette gøres ved, at du skriver din mail-adresse og trykker på send herunder.
Så vil du efter få minutter modtage en e-mail, hvori du kan bekræfte eller afvise tilbuddet.

Kollegieplads

For dig der kommer udefra til Nuuk, skal du selv søge kollegieplads hos Kollegie Administrationens Fælleskontor (KAF).

Til ansøgningen skal vedlægges optagelsesbrev eller indkaldelsesbrev fra NI som dokumentation.

Rejser (skoleophold, ferie, børn, afbrydelser mv.)

Skal du i forbindelse med studiet gennemfører rejser, der finansieres af uddannelsesstøtteforvaltningen, kan denne søges på følgende:

Ansøgning skal fremsendes til rejser@ninuuk.gl vedlagt dokumentation på kollegie tildeling.

På rejsen

På rejsen skal du medbringe bopælsattest. Bopælsattest skal kunne fremvises på forlangende ved forsinkelser, og er den dokumentation, der giver dig ret til at få betalt kost, logi og ombooking af dine billetter.

Såfremt du ikke medbringer bopælsattest, kan der ikke fra uddannelsessektoren betales ny billet eller omkostninger til indkvartering. Det vil derfor blive dit eget ansvar at betale.

Computer

Det er meget vigtigt, at du selv har en bærbar PC med, som vil være et af de vigtigste værktøjer til uddannelsen.

Huslejefritagelse/indkvateringstilskud

Hvis du er på skoleophold kan du søge om at få dækket dine huslejeudgifter, der er samme pris som en kollegiebolig, hvis:

  • skoleopholdet varer mindre end 6 måneder,
  • du bor på et kollegie eller en bolig, der er anvist af Departementet for Uddannelsesstøtte
  • du bor i egen bolig og kan dokumentere dette ved bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde

Godstransport

Betingelse for betaling af godstransport samt ansøgning herom forefindes her:

Ansøgning samt dokumentation skal fremsendes til optag@ninuuk.gl

Børnetilskud

Studerende med børn kan få børnetillæg, mens de er under uddannelse.
Læs mere herom og ansøg

Scroll to Top
Scroll til toppen