Varighed
2½ år (forudsat AU uddannelse)

Studiestart
august 2021

Adgangskrav
Se adgangskrav

Er en bachelor i Økonomi og ressourcestyring noget for dig?

Med en bachelor i Økonomi og ressourcestyring vil du selvstændigt og professionelt kunne analysere, vurdere og reflektere over relevante problemstillinger af økonomisk, finansiel og/eller investeringsmæssig karakter.

Du vil selvstændigt og i samarbejde med andre være i stand til, at arbejde med en organisation helhedsorienteret og varetage komplekse, praksisnære og udviklingsorienterede opgaver i forbindelse med regnskabsaflæggelse, økonomistyring, finansieringsmuligheder under hensyntagen til arbejdspladsens kultur, samfundets samarbejdsforhold samt interne og eksterne relationer.

Det er muligt for dig at tilpasse uddannelsen, med en del valgfag inden for fagspecifikke områder.

Uddannelsen bygger videre på din Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyrring og tager 2½ år / 5 semestre.

De første tre semestre er som udgangspunktet placeret i Nuuk.
Fjerde semester er et internationalt semester, hvor det anbefales at du som studerende tager semesteret i udlandet. Hvis det ikke er muligt, kan semesteret finde sted i Nuuk, med en obligatorisk studietur. På det internationale semester vil undervisningssproget primært være på engelsk.

Femte semester er delt mellem henholdsvis praktik og et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på den 2 1/2-årige Bacheloruddannelse skal du have:

En akademiuddannelse inden for økonomi og ressourcestyring med bestået afgangsprojekt.

Anden relevant uddannelse med 60 kvalificerende ECTS point kan være adgangsgivende. Se ansøg om hvordan du ansøger.

Sted og start

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk.

Uddannelsen starter i august og ansøgningsfristen er 1. marts.

Har du svært ved at nå fristen så kontakt os.

Job og Karriere

Med denne uddannelse kan du arbejde blandt andet som controller, budgetmedarbejder eller selvstændig rådgiver. Med uddannelsen kan du arbejde i private og offentlige virksomheder både i Grønland og internationalt.

Undervisningssprog

Undervisningen på uddannelsen foregår på dansk og engelsk.

Eksamen afholdes på undervisningssproget.

Varighed

Uddannelsen forløber over 2½ år.

Økonomi

Fuldtidsstudie med uddannelsesstøtte.

Studieordning og forløbsplan

Du kan læse studieordningen for uddannelsen her.

Du kan se forløbsoversigten for uddannelsen her.

Ansøg

Har du en Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring med et praktikforløb, skal du ansøge ved sende udfyldt ansøgningsskema sammen med dokumention for alle relevante uddannelser/enkeltfag, erhvervserfaring og eventuelle udtalelser til ninuuk@ninuuk.gl

Har du en anden type af uddannelse skal du yderligere medsende udfyldt kompetenceskema.

Ansøgningsfrist 1. marts.

Scroll til toppen