Varighed
2½ år

Studiestart
August

Adgangskrav
MerX II, GUX, AU

BA i Økonomi og ressourcestyring

Du vil selvstændigt og i samarbejde være i stand til, at arbejde helhedsorienteret og varetage praksisnære og udviklingsorienterede opgaver i forbindelse med regnskabsaflæggelse, økonomistyring, finansieringsmuligheder.

Du lærer yderligere at tage hensyn til arbejdspladsens kultur, samfundets samarbejdsforhold samt interne og eksterne relationer.

Det er muligt for dig at tilpasse uddannelsen med en del valgfag inden for fagspecifikke områder.

Adgangskrav

Akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring.

For bacheloruddannelsen som fuldtidsstudie (uden AU) søges optag på uddannelsens numerisk første semester, og så er følgende eksamener adgangsgivende:

MerX ll

GUX handel og økonomi

Minimumskrav: 4 i matematik C, engelsk C, dansk C.

Indhold

Grundfag

Økonomi og ressourcestyring, ledelse, organisation og samarbejde, jura, handel og marketing, metode, tværfaglige projekter, valgfag, praktik, afsluttende opgave.

Praktisk information

Uddannelsen bygger videre på din akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyrring og tager 2½ år / 5 semestre.

De første tre semestre er som udgangspunktet placeret i Nuuk.
Fjerde semester er et internationalt semester, hvor det anbefales, at du som studerende tager semesteret i udlandet. Hvis det ikke er muligt, kan semesteret finde sted i Nuuk, med en obligatorisk studietur. På det internationale semester vil undervisningssproget primært være på engelsk.

Femte semester er delt mellem henholdsvis praktik og et bachelorprojekt.

Studiet er SU berettiget.

Ansøgningsfrist 1. marts.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan få på din lokale Majoriaq eller via sullissivik.gl.

Studieordning og brochure

Du kan læse studieordningen for uddannelsen her.

Du kan se forløbsoversigten for uddannelsen her.

Karriere

Controller, budgetmedarbejder og selvstændig rådgiver.

Med uddannelsen kan du arbejde i mange typer virksomheder både i Grønland og internationalt.

Scroll to Top
Scroll til toppen