Varighed
1/2 år

Studiestart
Januar

Adgangskrav
MERX I eller TNI

MerX II (Adgangsgivende til AU)

De merkantile adgangsgivende eksaminer, MERX I og MERX II skaber sammenhæng mellem gymnasiet og de merkantile uddannelsesmuligheder.

MerX II skal betragtes som et bindeled fra dit nuværende uddannelsesniveau til den uddannelse du efterfølgende ønsker at tage.

Adgangskrav

For at komme på MerX II skal man have gennemført enten MerX I eller TNI.

Bestået MERX I eller TNI med minimum D (4) i gennemsnit i grundfagene:
– Erhvervsøkonomi C
– Afsætning C
– IT C
– Innovation C.

Derudover skal alle andre fag været bestået.

Hvis du har en GUX eksamen inden for det merkantile område (HHX, NI1) kan du ikke tage MERX I eller MERX II. Du kan i stedet søge direkte om optagelse på de videregående merkantile akademiuddannelser.

Indhold

Grundfag

Erhvervsøkonomi ( C), innovation( C), afsætning( C), IT( C), CV skrivning, forvaltning, visuel markedsføring, studieteknik, personlighedspsykologi, temaprojekt.

Praktisk information

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik.
Uddannelsen starter i begyndelsen af januar og ansøgningsfristen er 15. november.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan få på din lokale Majoriaq eller via sullissivik.gl.

Uddannelsen tager ½ år og er SU-berettiget.

Karriere

Efter endt uddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig ved at tage en akademiuddannelse.

Scroll to Top
Scroll til toppen