Varighed
1/2 år

Studiestart
januar

Adgangskrav
MERX I eller TNI

Har du en gymnasial eksamen, og vil gerne bevæge dig over i det merkantile felt?

De merkantile adgangsgivende eksaminer, MERX I og MERX II bygger bro mellem gymnasiet og de merkantile uddannelsesmuligheder samt giver færdiguddannede TNI’ere mulighed for at tage merkantile videregående uddannelser. Uddannelserne består af to adgangsgivende eksaminer (MERX I og II) er adgangsgivende til de videregående uddannelser inden for det merkantile område.

For GUX elever giver MERX I adgang til TNI uddannelsen, og kvalificerer GUX elever til at kunne få en uddannelse inden for butik eller administration eller er adgangsgivende, hvis eleven ønsker at fortsætte til MERX II.

Adgangskrav

Uddannelserne består af to adgangsgivende eksaminer. MERX I giver adgang til MERX II eller til TNI (SK6 eller SK7). For færdiguddannede TNI’ere giver MERX II adgang til akademiuddannelserne. De specifikke adgangskrav for MERX I hhv. MERX II er beskrevet herunder.

Adgangskravene for at forsætte på MERX II er en bestået MERX I med minimum D (4) i gennemsnit i grundfagene: Erhvervsøkonomi C, Salg og service C, Informations Teknologi C og Innovation C. Derudover skal alle andre fag været bestået.

Adgangskrav for TNI elever for at komme MERX II er en gennemført TNI administration eller Butik, og med minimum D (4) i gennemsnit i Salg og service C, Erhvervsøkonomi C, IT C, Innovation C. Hvis man ikke har opnået et tilpas snit, kan der med en bestået TNI administration eller TNI butik ansøges om dispensation for at komme på MERX II (se afsnittet om dispensation).

Elever med en GUX eksamen inden for det merkantile område (HHX NI1) kan ikke tage MERX I eller MERX II, men kan søge direkte om optagelse på de videregående markantile akademiuddannelser.

Sted og start

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk.
Uddannelsen starter i begyndelsen af januar og ansøgningsfristen er 15. november.

Job og Karriere

Efter endt uddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på en akademiuddannelse, finansuddannelse eller få arbejde på kontor.

Varighed

1/2 år.

Videoklip

Elevens korte og egen præsentation af uddannelsen, og oplysninger som allerede findes her.

Scroll til toppen