Varighed
1 år

Studiestart
August

Adgangskrav
10. klasse

Drømmer du om karriere i en butik eller på kontor?

Så er TNI Basisuddannelsen for dig.

Som kontoransat vil du typisk komme til at beskæftige dig med regnskab, sagsbehandling og kundebetjening. Din hverdag kommer selvfølgelig til at indeholde flere og varierende arbejdsopgaver alt efter, hvor du bliver ansat, hvilke kompetencer du har, og hvad du er motiveret for.

Hvis du brænder for at arbejde i butik, vil det at være serviceminded være en naturlig del af jobbet. Du vil blive oplært i, hvordan man bedst betjener kunder, afdækker deres behov og hvad der ellers har betydning indenfor den daglige drift i en butik. Også her vil dine opgaver være præget af hvilke kompetencer du har og hvad der motiverer dig.

TNI Basis er en erhvervsuddannelse, som giver dig kompetencerne til begge typer jobs.

Adgangskrav

For at blive optaget på TNI skal du enten have:

Atuarfitsialak, 10. klasses afgangsprøve med mindstekarakteren 6 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala i såvel årskarakter som i eksamenskarakter. Dette gælder for hvert af fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik.

Folkeskolens afgangsprøve med 7 på FSA og 6 på FSUA (efter de gamle regler).

FA under Piareersarfik (atuarfitsialak niveau): 6 efter den gamle skala og E efter den nye GGS-skala.

Gennemført erhvervsuddannelsesintroduktion AEU med karakteren 7 efter den gamle karakterskala og D efter den nye.

Indhold

Grundfag

IT, samfundsfag, grønlandsk, dansk, engelsk, afsætning, matematik, psykologi & service, erhvervsøkonomi.

Praktisk information

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik.

Første skoleophold starter i begyndelsen af august, og der er ansøgningsfrist 1. marts.

Ansøgeren skal have indgået en lærlingekontrakt med en godkendt læreplads ved udgangen af første skoleår.

TNI Basis tager samlet fire år.

Den første del er en 1-årig grundforløbsuddannelse, og herefter skal du søge ind igen.

Her følger et praktikår og derefter veksles der mellem skole- og praktikophold i en 2-årig periode.

Det første år er du SU-berettiget, og derefter får du lærlingeløn efter overenskomst.(indsæt)

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan få på din lokale Majoriaq eller via sullissivik.gl.

Studieordning og brochure

Job og karriere

Med TNI Basis får du primært job som kontorassistent, butiksassistent eller salgsassistent mv. Det afhænger af hvilken retning, du ønsker at gå.

Efter TNI basis har du mulighed for at ansøge om optagelse på MerX II, såfremt du ønsker at blive optaget på en af vore akademiuddannelser.

Scroll to Top
Scroll til toppen