Varighed
2 år

Studiestart
August

Adgangskrav
GUX

Har du interesse inden for IT og går du måske rundt med en projektleder i maven?

Så er akademiuddannelsen i IT-ledelse og –teknologi en oplagt vej at gå.

Som projektleder, konsulent eller IT-medarbejder skal du kunne omsætte kundens behov og ønsker til tekniske løsninger inden for IT-området. Med en akademiuddannelse i IT-ledelse og –teknologi får du den nyeste viden inden for projektledelse, IT og kommunikation. Du lærer projektstyring med fokus på kvaliteter, ressourcer og udvikling af den enkelte projekteringsopgave – en opgave, hvor der ofte stilles krav til leverandørstyring og håndtering af tilbud.

Akademiuddannelsen i IT-ledelse og -teknologi kræver ikke praktikplads for at påbegynde uddannelsen.

Du kan her få et indblik i, hvad vores studerende på AU IT Ledelse og Teknologi arbejder med ved at gå ind på deres hjemmeside: http://www.it-tek.nu/

Se studieordningen her:

Adgangskrav

For at blive optaget på den 2-årige akademiuddannelse skal du have en gymnasial uddannelse, en adgangseksamen til ingeniøruddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse.

Adgang via erhvervsuddannelse:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer).

Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer).

Elektriker, bygningsautomatik.

Elektriker, installationsteknik.

Elektriker, kommunikationsteknik.

Elektriker, styrings- og reguleringsteknik.

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen.

Elektriker ved Jern- og Metalskolen i Nuuk.

Specifikke adgangskrav: engelsk C og matematik C.

Sted og start

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk.

Uddannelsen starter i begyndelsen af august og ansøgningsfristen er 1. marts.

Job og Karriere

Projektleder, konsulent eller IT-medarbejder.

Varighed

To år. Uddannelsen afsluttes med tre måneders virksomhedspraktik og et eksamensprojekt.

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget.

Studieordning og forløbsplan

Studieordning for AU IT-ledelse og -teknologi.

Videoklip

Elevens korte og egen præsentation af uddannelsen, og oplysninger som allerede findes her.

Scroll til toppen