Varighed
2 år

Studiestart
August

Adgangskrav
GUX

IT-ledelse og -teknologi

Har du interesse for IT og drømmer du om at blive projektleder?

Så er akademiuddannelsen i IT-ledelse og –teknologi en oplagt vej at gå.

Som projektleder, konsulent eller IT-medarbejder skal du kunne omsætte kundens behov og ønsker til tekniske løsninger inden for IT-området. Med en akademiuddannelse i IT-ledelse og –teknologi får du den nyeste viden inden for projektledelse, IT og kommunikation.

Du lærer projektstyring med fokus på kvaliteter, ressourcer og udvikling af den enkelte projekteringsopgave – en opgave, hvor der ofte stilles krav til leverandørstyring og håndtering af tilbud.

Der kræves ikke en praktikplads for at påbegynde akademiuddannelsen i IT-ledelse og -teknologi.

Adgangskrav

GUX med minimum 4 i matematik C, engelsk C og dansk C.

Opfylder den uddannelsestagende ikke adgangskravene kan man søge optagelse via realkompetence vurdering via Majoriaq.

Indhold

Grundfag

Skriftlig og mundtlig kommunikation, organisationsadfærd, netværk og operativsystemer, teknologi, projektledelse, IT-design og udvikling, database og programmeringsteknik, rådgivnings- og konsulentfunktion, sikkerhed, afgangsprojekt.

Praktisk information

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik.

Uddannelsen starter i begyndelsen af august og ansøgningsfristen er 1. marts.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan få på din lokale Majoriaq eller via sullissivik.gl

Uddannelsen varer 2 år og afsluttes med tre måneders virksomhedspraktik og et eksamensprojekt. Studiet er SU berettiget.

Karriere

Du vil som færdiguddannet kunne arbejde i en organisation, hvor der er behov for ekspertise inden for projektledelse.

Du vil også kunne indgå i en virksomhed, hvor fokus er mere teknisk orienteret. Du bliver en generalist, som ikke kun har øje for det tekniske, men vil kunne forklare og se på et projekt fra flere synsvinkler.

Scroll to Top
Scroll til toppen