Du kan nu bygge direkte videre på din Akademiuddannelse i International handel og markedsføring eller i Økonomi og ressourcestyring ved at tage en bacheloruddannelse.

Uddannelserne har direkte sigte på det grønlandske samfund i et globalt perspektiv, og den søger at kvalificere dig til udfordringer i det grønlandske samfund, som er aktuelle nu og fremadrettet. Der vil derfor være fokus på både det grønlandske som det internationale erhvervsliv i uddannelserne.

Uddannelserne er opbygget efter ECTS systemet og vil derfor kunne bruges som merit til videreuddannelser i Grønland og i det internationale uddannelsessystem. Det er dog altid op til den enkelte uddannelsesinstitution at vurdere, om der kan gives merit.

Med en bacheloruddannelse fra Niuernermik Ilinniarfik er du klar til spændende karriere i det offentlige eller på det private arbejdsmarked både nationalt som internationalt.

Uddannelserne sigter mod at udvikle de studerendes praktiske og teoretiske forståelse.

BA i Økonomi og Ressourcestyring

BA i International handel og marketing

Scroll to Top
Scroll til toppen