Varighed
1/2 år

Studiestart
August

Adgangskrav
GUX

MerX I (Adgangsgivende til MerX II)

Har du en gymnasial eksamen, og vil du gerne bevæge dig over i det merkantile felt?

Som GUX elev giver MerX I adgang til TNI uddannelserne, og kvalificerer dig til at kunne få en uddannelse inden for butik eller administration. Uddannelsen er adgangsgivende, hvis du ønsker at fortsætte på MerX II.

MerX I er således et bindeled fra den gymnasiale uddannelse og til den merkantile uddannelse.

Adgangskrav

Adgangskrav er GUX med matematik C, samfundsfag C, dansk A og engelsk C, hvor hvert fag skal være bestået med karakteren E (02).

Indhold

Grundfag

Erhvervsøkonomi( C), innovation( C), afsætning( C), IT( C), CV skrivning, forvaltning, visuel markedsføring, studieteknik, personlighedspsykologi, temaprojekt.

Praktisk information

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik.

Uddannelsen starter primo august og ansøgningsfristen er den 1. marts.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du kan få på din lokale Majoriaq eller via sullissivik.gl.

Uddannelsen tager ½ år og er SU-berettiget.

Karriere

Elever, der har gennemført MERX I, har mulighed for at gå videre og tage en TNI uddannelse (SK6 og SK7) inden for butik eller administration. Der er også mulighed for at fortsætte på MerX II.

Scroll til toppen