MerX I (Adgangsgivende til MerX II)

Varighed
1/2 år

Studiestart
August

Adgangskrav
GUX

MerX I

Har du en gymnasial eksamen, og vil gerne bevæge dig over i det merkantile felt?

De merkantile adgangsgivende eksaminer, MERX I og MERX II bygger bro mellem gymnasiet og de merkantile uddannelsesmuligheder samt giver færdiguddannede TNI’ere mulighed for at tage merkantile videregående uddannelser. Uddannelserne består af to adgangsgivende eksaminer (MERX I og II) er adgangsgivende til de videregående uddannelser inden for det merkantile område.

For GUX elever giver MERX I adgang til TNI uddannelsen, og kvalificerer GUX elever til at kunne få en uddannelse inden for butik eller administration eller er adgangsgivende, hvis eleven ønsker at fortsætte til MERX II.

Adgangskrav

Uddannelserne består af to adgangsgivende eksaminer. MERX I giver adgang til MERX II eller til TNI (SK6 eller SK7). For færdiguddannede TNI’ere giver MERX II adgang til akademiuddannelserne. De specifikke adgangskrav for MERX I hhv. MERX II er beskrevet herunder.

Adgangskrav er GUX med Matematik C, Samfundsfag C, Dansk A og Engelsk C, hvor hvert fag skal være bestået med karakteren E (02).

Elever, der har gennemført MERX I, har mulighed for at gå videre og tage en TNI uddannelse (SK6 og SK7) inden for butik eller administration.

Sted og start

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk.

Uddannelsen starter primo august 2021 og ansøgningsfristen er den 1. marts 2021.

Job og Karriere

Elever, der har gennemført MERX I, har mulighed for at gå videre og tage en TNI uddannelse (SK6 og SK7) inden for butik eller administration.

Varighed

1/2 år.

Scroll til toppen