Pisiniarfimmi imaluunniit allaffimmi atorfeqarnissamik kissaateqarpit?

Taamaappat TNI toqqammaviusumik ilinniarneq ilinnut tulluarluinnarpoq.

Allaffimmiutut naliginnaasumik aningaasaqarnermi naatsorsuinernik, sulianik misissuinernik, sullitanillu kiffartuussinermik suliaqartassaatit. Ulluinnatit soorunami assigiinngitsunik arlalinnik suliassanik imaqartassapput, apeqqutaalluni sumi atorfinissanersutit, piginnaasatit soorunalumi aamma suut piumassuseqarfigineritit.

Pisiniarfimmi sulinissat kissaatigigukku kiffartuussilluarusuttuuneq atorfimmut piumasaqaataariissaaq. Sullitamik qanoq pitsaanerpaamik sullissisinnaaninnik ilinniartinneqassaatit, pisariaqartitaasa tunniunnissaannut, kiisalu aamma ulluinnarni pisiniarfiup ingerlanneqarnerani pisariaqartitat allat aallaavigalugit suliassanut ilitsersuunneqassallutit. Tassani aamma suliassannut piginnaasatit aammalu piumassuseqarfigisatit aallaavigalugit ilusilersorneqarumaarput.

TNI Tunngaviusumik ilinniagaq inuussutissarsiornermi ilinniagaavoq atorfinnut taakkununnga marlunnut piginnaasassannik tunniussisuusut.

Ilinnialernissamut piumasaqaatit

TNI-mi ilinniartunngorniaruit makku piumasaqaataapput

Atuarfitsialammi 10 klassemi soraarummeersimanissaq karakteerilersueriaaseq pisoqaq malillugu 6-ussaaq. Karakteerilersueriaaseq GGS Skala malillugu E-ssalluni.Taamatuttaaq fagini kalaallisut, qallunaatut, tuluttut matematikkimilu, ukiumoortumik soraarummeernermilu karakteeri minnerpaamik E-ussalluni.

Meeqqat atuarfianit naammassillugu misilitsissimanissaq FSA-mi 7-mik karakteereqarnissaq, FSAU-mi-lu 6-mik karakteereqarfigineqassaaq (karakteerilersueriaaseq pisoqaq malillugu).
FA Piareersarfiup ataani (atuarfitsialaap qaffasissusia malillugu) 6 karakteereqarfigineqassaaq. GGS Skala malillugu E-ussalluni.

AEU (inuutissarsiummik ilinnialernissamut piareersarneq) karakteerilersueriaaseq pisoqaq malillugu 7 karakteeriussalluni, GGS

TNI-mut ilinnialersinnaanissamut ataani piumasaqaatit pigissavatit:

Atuarfitsialak, 10. klasse soraarummeernermi minnerpaamik karakter 6 karakter-ileeriaaseq kingulleq malillugu, aamma E GGS-nalileeriaaseq nutaaq malillugu, taakkunani ukuimut tamakkiisumik karakterit aamma misilitsilluni soraarummeernermi atuutsinneqarlutik. Tamanna faginut tamanut atuutsinneqarpoq, kalaallisut, qallunaasut, tuluttut aammalu kisitsisilerinermi.

Meeqqat atuarfiat FSA-mi misilitsinnermi 7 aamma FSUA-mi 6 (inatsisit siornatigut atuussimasut malillugit).

FA Piareersarfimmi (qaffasissuseq atuarfitsialattut): nalileeriaaseq nutaanngitsoq malillugu 6 aamma E GGS-nalileeriaaseq nutaaq malillugu.

Inuussutissarsiornermi ilinniarnermut saqqummiineq angusiffigisimassaaq nalileeriaaseq nutaanngitsoq malillugu karakter 7 pigineqassalluni, aamma karakter D nalileeriaaseq nutaaq malillugu.

Imarisai

Toqqammaviusumik fagit

Qarasaasialerineq, inuiaqatigiilerineq, kalaallisut, qallunaatut, tuluttut, nioqqutissanik tuniniaaneq, tarnip pissusaanik ilinniarneq & kiffartuussineq, kiisalu inuussutissarsiornermi aningaasaqarneq.

Paasissutissat

Allaffimmiutut (assistentitut), niuertussatut (handelsassistentitut), tuninia

Ilinniarneq Niuernermik Ilinniarfimmi ingerlanneqassaaq.

Ilinniarneq siulleq aggustusip aallartisimalernerani aallartissaaq, qinnuteqarnissamullu killigitinneqarpoq 1. martsi.

Qinnuteqartoq ukioq ilinniarfiusup siulliup naannginnerani suliffimmik misiliinissamut isumaqatigiissuteqareersimassaaq, suliffillu taanna misiliiffissatut akuerisaasimassallunittaaq.

TNI Tunngaviusumik ilinniagaq katillugu ukiuni sisamani sivisussuseqarpoq.

Immikkoortoq siulleq ukiumi ataatsimi tunngavisumik ilinniarfiuvoq, taassumalu kingorna qinnuteqaqqissallutit.

Matumani suliffimmi misiliineq ingerlanneqassaaq atuagarsornerlu suliffimmillu misiliineq paarlakaattumik ingerlanneqassalluni ukiut marluk iluini.

Ukioq siulleq ilinniarnermi tapisinissamut pisinnaatitaaffiuvoq, taassumalu kingorna isumaqatigiissut(indsæt) malillugu suliffimmi misiliineq ilutigalugu ilinniartutut akissarsiat pissarsiarineqartassallutik.

Qinnuteqarnermi immersugassaq sullissivik.gl imaluunniit najukkanni Majoriaq aqqutigalugu pissarsiarisinnaasat immersorlugu qinnuteqassaatit.

Ilinniarnerup aaqqissuussaanera kiisalu quppersagaq

Atorfeqarneq

TNI Tunngaviusumik ilinniagaq atorlugu pingaarnertut allaffimmiutut, pisiniarfimmiutut imaluunniit tuniniaanermi ikiortitut allarpassuillu atorfiniffigisinnaavatit. Tassani sumut ingerlanissannut kissaatit aallaaviussaaq.

TNI tunngaviusumik ilinniagaq naammassereerukku MerX II-imut ingerlaqqinnissannut periarfissaqarputit, matumani ilisimatusarnikkut ilinniarfitsinnut ingerlariaqqinnissat kissaatigigukku.

Scroll to Top
Scroll to Top