tni-administration

Varighed
4 år

Studiestart
Oktober

Adgangskrav
10. klasse

Brænder du for at komme til at arbejde med regnskaber, sagsbehandling og kundebetjening?

Som ansat i administrationen hos enten en virksomhed eller i en offentlig institution kommer du i tæt kontakt og dialog med kunderne. Her er service og viden om administration og økonomi vigtige omdrejningspunkter.

Med TNI Administration får du de grundlæggende kompetencer inden for administration, økonomi og service. Du lærer at arbejde med tekstbehandling, regneark, databaser og andre IT-programmer.

Adgangskrav

For at blive optaget på TNI skal du enten have:

Atuarfitsialak 10. klasses afgangsprøve med mindstekarakteren 6 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala i såvel årskarakter som i eksamenskarakter i hvert af fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik.

Folkeskolens afgangsprøve med 7 på FSA og 6 på FSUA (efter de gamle regler),

FA under Piareersarfik (atuarfitsialak niveau): 6 efter den gamle skala og E efter den nye GGS-skala.

Gennemført erhvervsuddannelsesintroduktion AEU med karakteren 7 efter den gamle karakterskala og D efter den nye TNI-Flex.

Sted og start

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk.

Første skoleophold starter i begyndelsen af oktober, og du kan ansøge hele året.

Ansøgeren skal have indgået en lærlingekontrakt med et godkendt lærested senest 1. september, når det forventes, at lærlingen starter første skoleophold i oktober samme år.

Job og Karriere

Ansættelse sker primært på kontorer og inden for administrationer i offentlige eller private virksomheder eller i offentlige institutioner.

Du har også mulighed for videreuddannelse eksempelvis en akademiuddannelse.

Varighed

4-årig vekseluddannelse mellem skole- og praktikophold.

Økonomi

Under hele uddannelsen får du lærlingeløn efter overenskomst.

Videoklip

Elevens korte og egen præsentation af uddannelsen, og oplysninger som allerede findes her.

Scroll til toppen