Sammen – hver for sig

Kære elever, studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Så går vi påsken i møde efter nogle meget udfordrende uger. Aldrig har hverken samfundet eller skolen stået overfor en krisesituation som den COVID 19 giver.

”Sammen – hver for sig” er et fantastisk eksempel på det sammenhold og den fællesfølelse, som vi alle har med hinanden. Det er et af de elementer, der vil få os gennem denne krisesituation, som vi alle står overfor.

Nedlukningen af skolen i marts var heldigvis ikke så svær en overgang som man ellers kunne have frygtet. Skolen har gennem en årrække gennemført online og fjernundervisning på flere uddannelser og har nogle meget kvalificerede og erfarne undervisere tilknyttet.

For det faste personale både de administrative og undervisere har overgangen til online hjemmearbejde gået over al forventning. Det er en ny dagligdag som kræver både tilvænning og en god portion omstillingsparathed fra alle.

Det var kun en uge før en eksamensperiode skolen lukkede ned. Det gav lidt sved på panden, men flere mundtlige eksaminer gennemførtes online og præsentationer af caseeksaminer blev ændret til skriftlige vurderinger – alt med gode resultater.

chicken, mask, corona

Det er ikke nemt for alle elever og studerende at følge den online undervisning, det ved vi godt. Fra skolens side arbejdes løbende på at finde brugbare og til tider kreative løsninger for at sikre at elever og studerende kan gennemføre deres uddannelser. Løsninger som kommunikation og beskeder via sms og messenger har også vist sig at være gangbar, når der ikke lige er internet.

I svære tider må man ofte være lidt kreativ i sin tilgang. Det betyder og vil løbende betyde, at skolen må tilpasse uddannelsesforløbene til den virkelighed, som vi befinder os i. Der er nogle uddannelsesforløb og skoleophold, som er blevet udskudt eller forlænget, og der vil sandsynligvis komme flere. Det vigtigste for skolen er i videst mulige omfang at sikre, at vores elever og studerende gennemfører deres forløb.

Den seneste udmelding fra Selvstyret betyder, at der fortsat er væsentlige restriktioner for Nuuk indtil d. 30. april og dermed også for skolen. Det giver selvfølgelig en udfordring i forhold til kommende skoleophold og eksamensperioder, og der er i denne sammenhæng stadig mange uafklarede spørgsmål.

Skolen søger at afklare og finde løsninger hurtigst muligt, så vi bedst muligt kan bringe ro for både personale, elever og studerende.


Pas godt på jer selv og hinanden.
I ønskes alle en god påske.

Christel Lund Bøjler
Pisortaq / Forstander

Scroll til toppen