Sivisussusia
Ukiut marluk

Ilinniarnerup aallartiffia
Augusti

Ilinniartunngorniaraanni piumasaqaataasut
HHX/Merx II/NI 1

Nunani tamalaani suliffeqarfimmi nalillinnik suliaqarneq aammalu pilersuineq ataqatigiissaarlugit suliaqarnissannik takorluugaqarpit?

Taava immaqa Nunat tamalaat akornanni angallassineq aammalu ataqatigiissitsineq (logistik) qaffasinnerusumik ilinniassallugit alloriarnerussaaq ilinnut eqqortoq.

Ataqatigiissitsineq (logistik), kiisalu supply chain management (sullitanut nalilimmik sullissineq, nioqqutissanik, niuernermilu periaatsit akimorlugit aqutsineq) pisiniarnerlu piginnaasaqarfigalugit, Nunat tamalaat akornanni angallassineq aammalu ataqatigiissitsineq qaffasinnerusumik ilinniagaqarfigalugit, suliffeqarfiit nunani tamalaaniittut suliassaataat unamminartut, naleqartitat pilersuinermilu aqutsineq suliarisinnaalissavatit. Ilinniarnerup nalaani suliffeqarfiup pilersuinerata qanoq isumatuumik pilersaarusiorluakkamillu ilusilersornissaanut piviusunngortinnissaannullu sakkussannik atugassannik tuniorarneqassaatit.

Sammiviit marluk arlaat qinersinnaavatit:

Angallassineq: Uani paasissavatit pisisoq tunisisorlu angallassinermi qanoq imminnut ataqatigiinnersut, aamma qanoq ililluni pisumi tassani angallassineq pitsaanerpaaq anguneqarsinnaanersoq. Taassuma saniatigut angallassinermi inatsisit suunerinik paasisaqassaatit.

Pisiniarneq: Tassunga tunngasunik ilisimasassanik assigiinngitsunik tuniorarneqassaatit, pilersaarusiorluakkamik kiisalu pisineq pippat qanoq iliornissamik, kiisalu pisinermi inatsisit suunerinik paasitinneqassallutit.

Ilinniartunngorniaraanni piumasaqaataasut

Qaffasinnerusumik ilinniakkamut tassunga ukiuni marlunni sivisussusilimmut iserniassagaanni GU-mi ilinniarnertuutut soraarummeersimanissaq, inuutissarsiummut atatillugu naleqquttumik ilinniagaqarsimanissaq, imaluunniit inersimasunut tunngaviusumik ilinniagaqarsimanissaq (GVU) piumasarineqarpoq.

Sumiiffik aamma aallartinneq

Niuernermik Ilinniarfimmi, Nuummi ilinniartitsineq ingerlavoq.
Ilinniarneq aallartissaaq augustip aallartinnerani, qinnuteqarnissamullu killigitinneqarpoq 1. marts.
Kingusinnerpaamik praktikkerfissallu atsiukkamik isumaqatigiissusiorsimasussaavusi qinnuteqarfissap kingorna qaammatit pingasut ingerlanerini, tassa 14. juni.

Suliffissat siunissamilu ineriartornissaq

Pisiniarnermi ataqatigiissitsinermilu (logistik) aammalu angallassinermik aqutsinermi kiisalu misissueqqissaarnermik aqutsisutut pilersaarusiortutullu suliassat – aammalu/imaluunniit  siunnersortitut pilersuinermi suliassat.

Sivisussusia

Ukiut marluk atuarfimmi ilinniarneq suliffimilu sungiusarluni sulineq paarlakaallugit  ingerlanneqassapput.

Aningaasaqarneq

Atuarfimmiinnerup nalaani ilinniarnersiuteqarsinnaavutit, suliffimmi sungiusarnerup nalaani isumaqatigiissutit naapertorlugit ilinniartutut akissarsiaqarlutit.

Videoklip

Ilinniartup nammineerluni ilinniakkamut ilisarititsinera, paasissutissallu allaqqareesut eqqaaneqarneri.

Scroll to Top