Sivisussusia
Ukiut marluk

Ilinniarnerup aallartiffia
Augusti

Ilinniartunngorniaraanni piumasaqaataasutAdgangskrav
HHX/Merx II/NI 1

Nunat tamalaat akornanni niuerneq aamma ussassaarineq.

Niuernerup iluani suliaqarusuppit, aammalu ussassaarinikkut annertunerusumik ilisimasaqalerusuppit, taava ilinniagaq una ilinnut tulluarluinnarpoq.

Ilinniagaq misissueqqissaarnermi sakkussanik ilinnut tunisisuuvoq, taamaasillutit nunap iluani aammalu nunat tamalaat akornanni suliffeqarfiit assigiinngitsut siammasissunik suliassaqarfiusut atorfiniffisinnaalissagakkit. Ilinniarnerup iluani suliassatut pingaarnertut pilersaarusiorneq, tuniniaanermi- aamma nittarsaassinermi ingerlanneqarsinnaasut, misissueqqissaarnerit, kiisalu ussassaarinermi tuniniaanerup annertusineqarsinnaaneranut periuserineqarsinnaasut pillugit ilikkagaqarfigissavatit.

Ilinnialernissamut piumasaqaatit

MerX ll

HHX

NI 1

Imarisai

Tunngaviusumik fagit

Angallavinnik ataqatigiissaarinikkut pilersaarusiorneq, Supply Chain Management, Ingerlatsinermi Niuerneq, Assartuinermi inatsisit, Inuussutissarsiornermi aningaasaqarnikkut periutsit. Inaarutaasumik suliniut, suliffimmik misiliineq.

Taassuma kingorna ataani taakkartorneqartut arlaat:

Assartuineq: Assartuineq aamma Warehouse Management.

Niuerneq: Anguniakkat pilersaarutaasut aallaavigalugit niuerneq.

Paasissutissat

Ilinniarneq Niuernermik Ilinniarfimmi ingerlanneqassaaq.

Ilinniarneq suliffimmik misiliinermi aallartinneqassaaq aggustusip aallaqqaataani qinnuteqarnissamullu killiliussaavoq 1. martsi. Ilinniartup suliffimmik misiliiffissamik nassaarnissani nammineq akisussaaffigissavaa isumatigiissullu kingusinnerpaami 20. juuli au@ninuuk.gl-imut nassiunneqassalluni.

Ilinniagaq ukiuni marlunni sivisussuseqarpoq inaarutaasumillu suliniummik suliaqarnermi ilinniagaq soraarummeerfigineqassalluni.

Qinnuteqarnermi immersugassaq sullissivik.gl imaluunniit najukkanni Majoriaq aqqutigalugu pissarsiarisinnaasat immersorlugu qinnuteqassaatit. Atuagarsornerup ingerlanneranik ilinniagaq ilinniarnermusiaqarnissamut pisinnaatitaaffiuvoq. Ilinniartut akissarsiaqarneq suliassaqarfimmi pineqartumi isumaqatigiissut naapertorlugu ingerlanneqassaaq.

Atorfeqarneq

Ussassaarinermi ikiorti, nittarsaassinermi atorfeqartoq, tuniniaanermi atorfeqartoq.

Atorfiup ilisarnaataa allanngorarsinnaavoq, taamaattorli suliassat suussusaat toqqammavittut ilinniartitsissutigineqartussat ataatsimoorfiullutik.

Ilinniagaq atorlugu suliffeqarfinni assigiinngitsorpassuarni sulisinnaavutit soorlu assersuutigalugu niuernerup- aamma tunisassiornerup kiisalu kiffartuussinerup iluani suliffeqarfiusuni pisortallu ataaniittuni, Kalaallit Nunaata iluani kiisalu aamma nunat tamalaat akornanni suliffeqarfinni.

Scroll to Top
Scroll to Top