Sivisussusia
2 år

Qinnuteqarfissaq kingulleq
1. marts

Ilinniartunngorniaraanni piumasaqaataasut
TNI / MERX I / GUX / TNI 18

DK Immikkut

Inuussutissarsiornermi ilinniarfittut qallunaatut immikkut sisamatut ataqatigiissaarisuuvugut. Taakku qallunaatut immikkut sisamat ataatsimoorutaat tassaavoq atuagarsornerit Danmarkimi ingerlanneqartarmata suliffimmillu misiliinertai Kalallit Nunatsinni ingerlanneqassallutik.

Ilinniarnermi ingerlaatsit ataasiakkaat uuma ataani naatsumik allaaserineqarsimapput, ilinniarnerup ingerlanera pillugu sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit uani atuarsinnaavat www.ug.dk

Majoriaq aqqutigalugu qinnuteqassaatit.

Advokatinut allatsi

Advok

Inatsisilerituumut allatsitut annertuumik akisussaaffeqassaatit, taamaattumillu aaliangersimasumik suleriuseqarnissat kiffartuussilluarsinnaanermillu peqarnissat, taassumalu saniatigut allallaqqinnissat pingaaruteqarput, tassani amerlanertigut suliassat allattariarsornikkut ingerlanneqartussaasut suliakkiissutitut tigusassagakkit.

Ilinniagaq ukiuni sisamani sivisussuseqarpoq.

Danmarkimi ilinniarfissarsiornissat nammineq akisussaaffigissavat.

Ilinniarneq naammassisimalerukkut inatsisilerituutut suliffeqarfimmi atorfeqalernissamut periarfissaqassaatit, inatsisilerinermiluunniit immikkoortortaqarfinni soorlu aningaasaateqarfinni, illunik tuniniaasartuni il.il.

Nakorsamut allatsi

Ilinniarlutit naammasserlaatut allattorsimaffiit suliarinissaat isumagisassarissavatit, siunnersuillutit, innuttaasut kiffartuullugit, sulianik misissueqqissaarlutik allaffissornikkullu suliaqarlutit, kiisalu aamma akuutissanik misissuisarfimmi- aamma atorfiit allat ikiuiffiusut allatigut ikiortassallugit. Taamaattumik ikiuerusukkuit, inuit amerlasuut oqaloqatigisarusukkukkit kiisalu peqqinnissaqarfimmut soqutiginnittuuguit ilinniagaq una ilinnut periarfissiissutaavoq.

Atuagarsornerit sisamaasut maannamut Handelsfaskolenimi Odderimiittumi(Århus eqqaani) ingerlanneqartarput. Ilinniartutut ilinniartut inaannut inissikkallarneqassaatit. Qitornat atuagarsoriarnermut peqatiginissaat periarfissaanngilaq.

Ilinniarneq naammassisimalerpat napparsimaveqarfinni/nakorsiartarfiit allattoqarfianni atorfinissinnaavutit.

Ilinniagaq ukiuni sisamani sivisussuseqarpoq.

Kukkunersiuisumut allatsi

Inunnik, kisitsisinik aamma aningaasaqarnermik soqutigisaqartuuit?

Taamaappat allaffimmiutut naatsorsuuserinermut tunngaveqartumik ilinniakkamik ingerlatsiguit ilinnut tulluassaaq. Kukkunersiuisumut allatsitut suliffeqarfiit aningaasaqarnerini naatsorsuutinik akiliisitsiniartarfiinilu sulianik suliaqassaatit.

Danmarkimi ilinniarfissannik nassaarnissaq nammineq akisussaaffigissavat.

Ilinniagaq ukiuni sisamani sivisussuseqarpoq.

Assartuussinermi ikiorti

Assartuussinermi ikiortitut imaatigut usit angallanneqarnissaannut pilersaarusiornermi peqataassaatit.

Inuit arlallit attaveqarfigissavatit taassumallu saniatigut nassiussat ilutigalugu pappialarsornerit isumagissallugit.

Danmarkimi ilinniarfissamik nassaarnissaq nammineq akisussaaffigissavat.

Ilinniagaq ukiuni sisamani sivisussuseqarpoq.

Scroll to Top
Scroll to Top