Direktionssekretær

Har du et udpræget servicegen og flair for kommunikation? Er du god til at arbejde selvstændigt og trives du med en alsidig hverdag? Så er det dig, jeg søger.

Grønlands Handelsskole er en velfunderet dynamisk uddannelsesinstitution, der udbyder en række uddannelser i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige instanser. Handelsskolen har fokus på nye tilbud, som skal styrke vores ambition om at tiltrække og fastholde studerende samt at tilfredsstille erhvervslivets behov for kompetent arbejdskraft.

Dine opgaver…

Som min direktionssekretær vil din arbejdsdag været præget af faste opgaver kombineret med projekter og ad hoc-opgaver, og det fordrer, at du er tålmodig og omstillingsparat. Du vil skulle løse opgaver sammen med mig, og du får også dine egne ansvarsområder og projekter som du selvstændigt skal løse. Arbejdsopgaverne kræver, at du er skarpsindig, har sans for systematik og selvstændigt kan følge op. Arbejdet kræver også, at du har flair for kommunikation og er proaktiv.

Ansvarsområder er:

 • Servicering og sekretærfunktion for forstander, herunder mødeplanlægning, kalenderstyring og forberedelse af interne og eksterne møder.
 • Understøtte serviceringen af bestyrelsen, herunder mødeplanlægning og rejsebestilling.
 • Udarbejdelse af præsentationer, beslutningsoplæg og referater.
 • Planlægning og koordinering af interne mødeaktiviteter for fagudvalg og netværk
 • Udvikling og vedligeholdelse af administrative platforme og journaliseringssystem
 • Styring af leverandører, udarbejdelse af udbud og opfølgningen på service- og ydelseskontrakter
 • Ad hoc-opgaver.

Du bliver centralt placeret og får indsigt i beslutningsprocesser, strategiske som organisatoriske, og det kræver, at du kan balancere mellem åbenhed og fortrolighed. Du vil have daglig kontakt til mange forskellige interessenter og aktører, og jeg lægger i stillingen derfor stor vægt på loyalitet og fortrolighed. Som direktionssekretær vil du referere til mig, og du vil endvidere varetage sekretærfunktion for bestyrelsen og direktionen.

Vi ønsker…

 • Du har en relevant videregående uddannelse inden for humaniora, kommunikation, samfundsfag eller lignende.
 • Du har kendskab til og erfaring med SoMe, intranet mv.
 • Du har stærke kompetencer indenfor kommunikation, skriftligt og mundtligt, og blik for klar og effektiv formidling.
 • Du er omgængelig og forstår værdien i at skabe konstruktive samarbejder.
 • Gode kommunikations- og formuleringsevner på både grønlandsk og dansk bliver vægtet højt.

Vi tilbyder…

Et spændende job på en uddannelsesinstitution i vækst, og med muligheden for selv at præge indholdet i stillingen. Du vil få mulighed for personlig og faglig udvikling samt spændende udfordringer og muligheden for at blive en del af et hold dygtige, engagerede, inspirerende og innovative kollegaer, hvor godt humør er en væsentlig ingrediens i hverdagen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til fri til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen ønskes besat 1. juni 2022 eller efter aftale.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger

Kan du se dig selv som direktionssekretær på mit hold, og vil du vide mere, så kontakt forstander Christel Lund Bøjler, tlf. 342580 eller e-mail clb@ninuuk.gl

Læs mere om Grønlands Handelsskole på www.ninuuk.gl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 29. april 2022.

Vi behandler ansøgningerne løbende.

Ansøgningen

Ansøgningen sendes til hr@ninuuk.gl med “Direktionssekretær” som emne og bilægges ansøgning, CV, uddannelsesdokumenter, kopi af straffeattest samt andre relevante bilag.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Scroll til toppen