Rusrally på Niuernermik Ilinniarfik

Hvert år i begyndelsen af skoleåret arrangerer Niuernermik Ilinniarfik rusrally (orienteringsløb) for de nye studerende på uddannelserne TNI, MerX og AU. Formålet med rusrally er at de studerende lærer hinanden bedre at kende på tværs af studieretninger og samtidig kan danne grundlag for at skabe et godt sammenhold i klasserne og på skolen som helhed.

I år blev Rusrally holdt fredag d. 14. august, hvor de nye studerende blev fordelt på 10 hold. De skulle besøge 10 forskellige poster og løse 10 forskellige sjove opgaver rundt omkring i hele Nuuk.

Inden holdene løb ud på ruten fik de til opgave at skabe noget, som skulle kendetegne deres hold. Nogle lavede som eksempel en krone med deres holdnavn på. Du kan se flere af de kreative ideer på billederne.

Af opgaver ved posterne kan som eksempel nævnes at stable flest mulige ølkasser og på en anden post skulle deltagerne lave deres egen maske. Som noget nyt i år var Nuuk Kunstmuseum aktiv partner i rusrally. Brugseni, Tupilak Travel, Landsbiblioteket og Royal Greenland var også med og arrangerede forskellige aktiviteter som holdene skulle udføre. Kunne din arbejdsplads i Nuuk tænke sig at blive aktiv partner til rusrally i august 2021, så kontakt Niuernermik Ilinniarfik på ninuuk@ninuuk.gl eller på telefon 32 30 99.

Det var skønt at se en masse glade studerende til endnu et vellykket rusrally.

Scroll til toppen