Administrationsøkonom

Varighed
3 år

Studiestart
2021

1. skoleophold er efteråret – 2021. Ansøgningsfrist – 21.03.2021

Kan du lide at arbejde tæt på beslutningerne og vil du være med til at præge en proces frem til, at en beslutning træffes?

Så er Den juridiske sagsbehandleruddannelse (JUSA) et effektivt redskab.

Så er uddannelsen som Administrationsøkonom en oplagt mulighed.

Nyt hold starter i foråret 2021!

Administrationsøkonom er en efteruddannelse, som er kendetegnet ved, at den giver den studerende en bred viden og en indgående forståelse for de forskellige administrative funktioner. Uddannelsen er for dig der har lyst til at arbejde med strukturering, planlægning og problemløsning.

Interesseret?

Adgangskrav

Optagelse på Administrationsøkonomuddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse. Ydermere skal ansøgeren på uddannelsens starttidspunkt være i arbejde og have arbejdsgivers accept.

De specifikke krav i forhold til relevant erhvervsuddannelse er engelsk (C) og erhvervsøkonomi (C) eller matematik (C).

Ansøger skal også have to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Sted og start

Undervisningen foregår på Niuernermik Ilinniarfik eller på Ledelsesakademiet, Nuuk.

Uddannelsen starter i efteråret 2021.

Job og Karriere

Efter endt uddannelse er du klar til at arbejde med sagsbehandling, projektledelse og HR-opgaver både i den offentlige og den private sektor. Det kan være som kundekonsulent, administrativ medarbejder eller sagsbehandler.

Undervisningssprog

Der undervises på dansk. Al undervisnings-materiale er ligeledes på dansk eller engelsk.
Det er derfor et krav, at den studerende kan begå sig på dansk i både skrift og tale for at kunne få det optimale ud af undervisningen.

Varighed

3-årig efteruddannelse, hvor skoleopholdene har en længde på fire uger. Der er cirka et skoleophold hvert halve år.

Økonomi

Uddannelsen er ikke støtteberettiget.

Under skoleophold er du berettiget til kollegieværelse, men udgifterne derfra afholder du selv.

Der skal ansøges om kollegieværelse hos KAF, gør det i så god tid som det er dig muligt.

Materialer i form af bøger og andet vil blive stillet til rådighed af skolen.

Computer bedes man selv medbringe til skoleopholdet.

Studieordning og forløbsoversigt

Studieordning for Administrationsøkonom ses ovenstående – se top

Forløbsplan for Administrationsøkonom startende efterår 2017 – se top
Forløbsplan for Administrationsøkonom startende efterår 2020 undervejs.

Ansøg

Ønsker du at ansøge om optagelse på Administrationsøkonom uddannelsen, skal du ansøge ved sende udfyldt ansøgningsskema, kompetenceskema, ‘accept fra arbejdsgiver’ sammen med dokumention for alle relevante uddannelser/enkeltfag, erhvervserfaring og eventuelle udtalelser til ninuuk@ninuuk.gl

Se diverse skemaer ovenstående – se top

Ansøgningsfrist 15. januar 2021

Scroll til toppen